nono 发表于 2017-8-19 15:23

降价甩卖 佳能单反广角定焦镜头 或 换大疆御无人机全套

本帖最后由 nono 于 2017-8-31 18:00 编辑

出佳能单反广角定焦镜头 EF 24mm f/1.4L II USM 95新 镜片通透 带遮光罩 送hoya的uv镜 箱说无 价格5000 不刀

或者换大疆御无人机全套 要求成色95新 无炸机

有意的留联系方式 我会联系你

nono 发表于 2017-8-19 15:24

沙发不留

nono 发表于 2017-8-19 15:25

板凳不留

夜行DE铁皮 发表于 2017-8-20 09:15

好头,买不起,顶下

nono 发表于 2017-8-20 10:06

夜行DE铁皮 发表于 2017-8-20 09:15
好头,买不起,顶下

哈哈 铁皮兄在玩哪样头

夜行DE铁皮 发表于 2017-8-21 20:04

nono 发表于 2017-8-20 10:06 static/image/common/back.gif
哈哈 铁皮兄在玩哪样头

50 85 35

nono 发表于 2017-8-22 15:30

{:3_102:}{:3_102:}{:3_102:}

nono 发表于 2017-8-23 21:57

{:3_102:}{:3_102:}{:3_102:}

nono 发表于 2017-8-25 14:27

{:3_108:}{:3_108:}{:3_108:}

nono 发表于 2017-8-25 15:08

{:3_102:}{:3_102:}{:3_102:}

nono 发表于 2017-8-31 11:33

{:3_102:}{:3_102:}{:3_102:}

nono 发表于 2017-8-31 17:49

{:3_111:}{:3_111:}{:3_111:}
页: [1]
查看完整版本: 降价甩卖 佳能单反广角定焦镜头 或 换大疆御无人机全套