IT007 - 品质实惠生活

标题: 卖个戴尔笔记本,3T硬盘 [打印本页]

作者: wx_EbfbsBKz    时间: 2022-8-2 10:17
标题: 卖个戴尔笔记本,3T硬盘
笔记本电脑成色好,配置看图,价格600
戴尔主机i3    2100   120G固态          价格200
3T机械盘            价格160  需要的联系:1538835308(微信同步)
(, 下载次数: 6)
(, 下载次数: 9)
(, 下载次数: 7)
(, 下载次数: 5)


(, 下载次数: 8)
(, 下载次数: 6)
(, 下载次数: 7)
(, 下载次数: 8)
(, 下载次数: 5)


(, 下载次数: 5)

欢迎光临 IT007 - 品质实惠生活 (https://www.it007.com/) Powered by Discuz! X3.4